DELA

Företag registrerade

Följande åländska företag har registrerats den senaste tiden:
Godby service heter ett nytt företag registrerat i Lemland av Jenny Marlene Husell. Företaget ska driva en servicestation.
PhiLis heter ett nytt företag registrerat i Mariehamn av Liisa Sisko Kristiina Ingman. Företaget är inriktat på friskvård och ska ha livsstilsmottagning med kognitiv metod. Vidare ska man bland annat erbjuda rådgivning med stresshantering och hälsosam livsstil.
Tjugo tjugo konsulter heter ett öppet bolag registrerat på Kökar av Gunilla Pleijel och Christian Pleijel. Bolaget ska bland annat bedriva konsultverksamhet, projektledning, mentorskap och coaching.
Höckböles fjordingar Ab heter ett företag registrerat i Geta av Lisette Mona Bergman. Turridning, gårdsturism, barnaktivteter, djuruppfödning, försäljning i gårdsbutik samt övrig laglig verksamhet ingår i företagsbeskrivningen. Aktiebolaget är 2.500 euro.
The Basement Aland Ab heter ett företag registrerat i Mariehamn av Dick Sandberg. Föremålet för bolagets verksamhet är all laglig verksamhet med speciell inriktning på handel med kläder. Aktiekapitalet är 2.500 euro.