DELA

Företag registerade

Fyra åländska företag har nyligen införts i företagsregistret.
Alvicon Holding ab har registrerats som nytt företag i Jomala. Inom bolaget kan bedrivas bland annat konsultation inom affärsstyrning, ekonomistyrning, redovisning och it. Aktiekapitalet är 3.000 euro och vd är Victoria Maria Sundberg.
Jacobsen Publications ab har registrerats som nytt företag i Mariehamn av Lars Schilling Jacobsen för bedrivande av publikationsverksamhet. Aktiekapitalet är 2.500 euro.
Weiss ab har registrerats som nytt företag i Lemland av Hermann Robin Weiss. Inom bolaget kan bedrivas konsultverksamhet inom området affärsutveckling samt ingå ägande, handel med och hyra ut fast och lös egendom. Aktiekapitalet är 2.500 euro.
Investment ab Karvik har registrerats som nytt företag i Mariehamn av Erik Kenneth Eriksson. Inom bolaget kan ägas, besittas och handlas med värdepapper. Aktiekapitalet är på 5.000 euro.