DELA

Företag planerar upplevelseturism

Företaget Tjudö Marketing Ab har av landskapsregeringen beviljats jordförvärvsrätt på ett fyra hektar stort obrutet område från fastigheten Gomholm i Hammarland Skarpnåtö. Företaget har i sin ansökan skrivit att avsikten med förvärvet är ”turism och placering”. Området lyfts fram som lämpligt som utflyktsmål för upplevelseturism och ett bra investeringsobjekt.
Landskapsregeringen motiverar beslutet med att villkoren för jordförvärvsrätten uppfylls – den sökande har sedan bildandet av företaget eller sedan minst fem år bott i landskapet och samtliga styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är bosatta här sedan fem år.
Området i Gomholm har en egen 220 meter lång strandlinje och Tjudö Marketing Ab köpte området i november för 63 500 euro. Företaget är registrerat på en adress i Finström Tjudö. (mw)