DELA

Företag måste ersätta obetald el och hyra

Ett företag i Mariehamn har under delar av år 2009 och 2010 inte betalat el- och hyreskostnader för sina två affärslokaler. De obetalda hyrorna uppgår sammanlagt till 11.000 euro. De obetalda elkostnaderna uppgår till 7.716,21 euro.
Hyresvärden, som fört saken till rätten, yrkade också på att få sina rättegångskostnader om 4.095 euro betalda av företagets innehavare.
Tingsrätten ålägger företagets innehavare att ersätta de obetalda el- och hyreskostnaderna jämte laga dröjsmålsränta till hyresvärden.
Företaget har bestridit yrkandet på rättegångskostnader och i stället yrkat att vardera parten skall stå för sina egna rättegångskostnader eller alternativt att ersättningsskyldigheten jämkas så att beloppet motsvarar två timmars förberedelse och laga rättegångsavgift.
Men tingsrätten dömer företaget att betala hyresvärdens rättegångskostnader.(fj)