DELA

Föreslår ökat anslag för kommersiell radio

Runar Karlsson (C) föreslog i ett anförande i gårdagens budgetdebatt i lagtinget att kommersiell radio skulle få ett anslag på 100 000 euro så att man skulle kunna föra över program ”som inte är kärnan i public service”, till exempel firarprogram, fotbollsreferat och ”skvalradio” till kommersiell radio i stället för att ligga hos Ålands Radio, som är en public service-kanal.

– Man borde göra bara public service-verksamhet, tyckte han. (ff)