DELA

Föreslår Föglö ur Mise

FÖGLÖ. Stig Fellman, vice ordförande i byggnads- och tekniska nämnden i Föglö, har lämnat in en skrivelse till kommunen där han förespråkar att Föglö snarast möjligt ska lämna kommunalförbundet Ålands miljöservice, Mise.
Fellman ger även förslag på hur sophanteringen istället kunde lösas, vilket diskuterades på nämndens senaste möte. Man beslöt dock att bordlägga ärendet för vidare behandling. (ab)