DELA

Föreningsbidrag delades ut i stan

Följande föreningar får bidrag från Mariehamns stad, har stadsstyrelsen beslutat:
Krigsveteranerna på Åland 700 euro, Mariehamns pensionärsförening 6.700 euro, Ålands fredsinstitut 16.000 euro, Ålands natur och miljö 1.850, Kobba Klintars vänner 4.000 euro, Ålands sjöräddningssällskap 1.670 euro, Skeppsföreningen Albanus 2.600 euro, Ålands synskadade 240 euro, Ålands hörselförening 1.770 euro, Föreningen Norden 2.750 euro och Ålands fredsförening/Emmaus 1.720 euro.
Summan som fördelades var 40.000 euro.