DELA

Föreningen Norden fyller 50

I dag fyller Föreningen Norden på Åland 50 år.

Föreningen grundades den 6 mars 1970 i Mariehamns Stadshus då Peter Wahlberg valdes till ordförande, Valdemar Nyman till viceordförande och Sten Erik Fagerlund till sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar var Inga-Britt Öfverström, Åke Aspbäck, Thorvald Eriksson, Martin Isaksson och Rolf Karlsson.

I dag administrerar föreningen till exempel Nordjobb, Info Norden, Nordisk litteraturvecka, Norden i skolan och vänortssamarbete.

Under jubileumsåret ska man uppmärksamma föreningens verksamet på olika sätt och Nordens Dag står på tur den 23 mars. Då ska man presentera sig i Sittkoff-gallerian i Mariehamn.

Våren 2021 kommer en historik som sammanfattar föreningens 50 år. Det skriver verksamhetesledare Bror Myllykoski i ett pressmeddelande. (ikj)