DELA

Förening vill bygga i Horelliområdet

Ålands bostadsrättsförening vill bygga nya bostadshus vid Segelmakargatan i Horelliområdet.
Gatan byggs för närvarande och blir färdig inom detta år. Tomterna vid gatans östra sida blir för våningshus.
Bostadsrättsföreningens ordförande Folke Sjölund redogjorde på årsmötet nyligen om de närmaste framtidsplanerna.
Föreningen vill få en tomt där för att bygga två liknande hus som vid Lotsgatan. Det blir i så fall två hus med 28 lägenheter. Om allt går bra kan byggnationen komma igång inom ett år.
Föreningen har också varit behjälplig med att bilda en ny bostadsrättsförening i Brändö. (ka-f)