DELA

Förening för förnyelsebar energi

Föreningen Förnyelsebar energi på Åland R.F. stiftades officiellt den 14 september med huvudsakligt ändamål att arbeta med och utvecklas inom områdena bioenergi, vindenergi samt solenergi.
Ordförande i föreningen blir Folke Engblom, vd för Ab Skogen. Med sig har han de sju ordinarie ledamöterna Roger Rundberg, vice ordförande, Bo Torgé, sekreterare och kassör, Sten Williamsson, Tomas Hartvik, Roger Andersson, Anders Karlsson och Hans Hällfors. Som suppleanter fungerar Julia Rudels och Jan Stenlund.
Föreningen välkomnar stödmedlemmar och satsar nu närmast på arrangemanget av energidagarna som arrangeras 7-8 februari i Naturbruksskolan.