DELA

Föreläsning om tysta flickor

Torsdagen den 24 september föreläser barnpsykiatern och överläkaren Svenny Kopp om flickor med autism.

Svenny Kopp har under elva år forskat på drygt 100 flickor med autismspektrumstörning, som aspergers syndrom, ADHD och högfungerande autism. I sin avhandling ”Vem ser den tysta flickan” visar hon att flickor får dåligt underbyggda diagnoser.

Föreläsningen hålls i Alandica, stora salen, och det är Ålands Autismspektrumförening som ordnar den i samarbete med landskapsregeringen, skriver ordförande Marika Alm i föreningen.

Anmälan görs till Handicampen 527 360 eller e-post: info@handicampen.ax. (ka-f)