DELA

Föreläsning om tinnitus

Tinnitus är ett inre oljud, som den drabbade själv hör, men inte omgivningen. För en del är besvären så allvarliga att de påvekar hela livet. Många som drabbas av tinnitus har även en hörselnedsättning.
Det skriver Lotta Mäkelä i Ålands hörselförening, som på måndag den 12 oktober kl 19.00 arrangerar en föreläsning om tinnitus i Ålands hotell- och restaurangskolas auditorium.
Föreläsare är Kajsa-Mia Holgers från Sverige. Holgers är överläkare och professor vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har under många år arbetat med tinnitus forskning på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I samband med föreläsningen kommer Ålands hörselförening även att sondera intresset för att starta en intressegrupp kring tinnitus.
Föreläsningen är öppen för både hörselföreningens medlemmar och allmänheten.