DELA

Föreläsning om sjöröveri

Är du intresserad av vår moderna tids sjöröveri? Onsdagen den 23 april kl 19 föreläser Philip Dygéus i Ålands sjöfartsmuseum. Dygéus arbetar vid Förenta Nationernas krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag i Nederländerna.
Hösten 2010 tjänstgjorde han som reservofficer i svenska amfibiekåren och var då juridisk rådgivare åt Sveriges styrka i EU:s marina operation Atalanta. Till styrkans uppgifter hör att bekämpa sjöröveri och skydda fartyg som transporterar humanitära hjälpsändningar till Somalia.
Under föreläsningen, som är en del av Sjöfartsmuseets föreläsningsserie, ska Dygéus bland annat berätta om dagens sjöröveri med tyngdpunkt på utvecklingen i området runt Afrikas Horn. (ak)