DELA

Föreläsning om likabehandling på dagis

I dag 13–16 och i morgon 9–12 håller Ida Gulbrandsen från Diskrimineringsbyrån i Uppsala föreläsningar på temat ”Likabehandlingsarbete i barnomsorgen – hur gör vi?” i Ålands sjöfartsmuseum.
Gulbrandsen ska prata om hur den åländska barnomsorgen i vardagen kan tillvarata alla barns mänskliga rättigheter.
– Under seminariet undersöks begrepp, språk och handlingar i barnomsorgens vardag för att se om och hur de hänger ihop med diskriminerande normer, skriver Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor på landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Nikula skriver också att barnomsorgen på Åland fortsätter sitt arbete för en jämställd barnomsorg.
– Samtliga daghem deltog i projektet 2010–2012. Fokus var på kunskapsuppbyggnad och på att personalen i varierad grad observerade samt prövade olika metoder för att synliggöra förhållningssätt, förväntningar och arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv.
– Tre verksamheter kommer att ingå i ett fortsättningsprojekt 2014-2015 med handledning för personalen för att fördjupa arbetet för en jämställd barnomsorg, skriver Nikula. (ml)