DELA

Föreläsning om funktionsnedsättning

Beroendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Det föreläser Lotta Borg Skoglund om i Självstyrelsegården nu på torsdag, den 23 januari på inbjudan av Folkhälsan, Ung Resurs, Pusselfamiljen och Ålands autismspektrumförening.

Skoglund är psykiater och specialist i allmänmedicin. Hon har lång erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och behandling. I dag är hon medicinskt ledningansvarig för Smart Psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet. (ikj)