DELA

Fordonsskatten höjs till 2013

Från och med den 1 januari år 2013 höjs fordonsskattens grundskatt med i snitt 50 euro. Skattehöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, det vill säga både fordon som beskattas på grundval av koldioxidutsläpp och totalmassan. Fordonsskatten är dagsbaserad och uppbärs för en skatteperiod på 12 månader.
För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs förutom grundskatt även drivkraftsskatt. På grund av den förhöjda energiskatten gällande brännolja sänks drivkraftskatten på personbilar och lastbilar från och med 1 januari 2012. Personbilarnas drivkraftsskatt sänks med 18 procent och lastbilarnas drivkraftsskatt med 29 till 45 procent beroende på antalet axlar och draganordningen.
Närmare uppgifter finns på ämbetsverkets hemsida: www.ambetsverket.ax