DELA

Förbudet mot drivgarn gäller

Europaparlamentets fiskeriutskott sätter tummen ner för en uppluckring av drivgarnsförbudet.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) hade lämnat in ett ändringsförslag om att nationella och lokala myndigheter skulle få möjlighet att tillåta drivgarn i det småskaliga, kustnära fisket.

– Tyvärr fick det förslaget ingen majoritet i omröstningen och drivgarnsförbudet i Östersjön kommer därför alltså inte att luckras upp , meddelar Ålands specialmedarbetare i Bryssel, Anton Nilsson. (tt-s)