DELA

Förbud mot kommersiellt laxfiske

Landskapsregeringen förbjuder kommersiellt laxfiske för yrkesfiskare. Orsaken är att laxkvoten för gruppen yrkesfiskare, 1 532 laxar, är uppfiskad till 98,3 procent. Ålands totala kvot uppgick i år till 2 042 laxar, eller cirka 8,36 procent av Finlands totala kvot. Förbudet träder i kraft omedelbart. (ck)