DELA

Förbättrat resultat för Transmar

Transmar förbättrade sitt resultat under 2009. Totalt har koncernens resultat förbättrats med tretton procent till 1,2 miljoner euro före skatter skriver man i ett pressmeddelande.
Trots den ekonomiska krisen under 2009 har inte Transmar volym gått ner lika mycket som branschen i helhet i Sverige och Finland. Värdepappershandeln har för 2009 förbättrat koncernens resultat med 0,2 miljoner euro.
I Transmarkoncernen har sedan tidigare ingått dotterbolagen Åland Renhållnings Ab och Teknikpartner Åland Ab. I februari 2009 förvärvades dessutom Fintermos Ab i Nådendal, ett bolag som i dag förfogar över 4.000 kvadratmeter frys-och kyllager.
Genom Fintermos förbättrar Transmar möjligheterna att utveckla verksamheter utanför Åland och när om- och tillbyggnader vid Fintermos är klara vid årskiftet har Transmar en helt ny terminal på plats. Följden blir effektivare logistik för allt gods som transporteras via Nådendal. Det innebär inte bara sparade pengar utan också minskad belastning på miljön konstaterar man i pressmeddelandet.
– Förvärvet gör också att vi kan förbättra vår service till åländska företag. Vi vill ju kunna se åländska färskvaror och grönsaker på torgen runt om i Finland redan följande morgon, säger Transmars vd Kjell Clemes. (ns)