DELA

Förälder överklagar antagning till ÅFD

Yrkesgymnasiets antagning av elever med anpassad läroplan blir ett fall för Ålands förvaltningsdomstol.

Det är Petra Svens som lämnar in besvär.
Ålands yrkesgymnasium beslöt att inte ändra sitt tidigare beslut gällande antagning av elever med anpassad läroplan. Detta trots att Petra Svens, som är förälder till ett barn med läroplansanpassning som har nekats studieplats vid yrkesgymnasiet, överklagade skolans beslut till gymnasiets styrelse.

Nu besvärar sig Svens till Ålands förvaltningsdomstol. Enligt henne har elever med anpassad läroplan ett sämre utgångsläge i antagningsprocessen än elever vars läroplan inte har anpassats.

Förfarandet är diskriminerande och Ålands yrkesgymnasium kringgår lagstiftningen om anpassad undervisning genom att behandla sökande med anpassad läroplan annorlunda, anser hon. (mis)