DELA

För snabbt utan körkort

I västra Ytternäs uppmättes hastigheten för en personbil på måndagskvällen till 65 kilometer i timmen på 50-väg. Detta resulterade i en ordningsbot om 85 euro. Föraren fick även ett tillägg på boten för att hen inte haft med körkort under färden. (hh)