DELA

För hög för tunnel

En chaufför stoppades på onsdagen efter att ha framfört sitt ekipage över Färjsundsbron och igenom tunneln. Chauffören iakttog inte begränsningsmärket fordons högsta tillåtna höjd på 4,20 meter. Fordonets höjd var 4,40 meter. Föraren är misstänkt för en trafikförseelse. (hh)