DELA

För fort på Nya Godbyvägen

På måndagskvällen övervakade polisen hastigheterna op Nya godbyvägens korsningsområden. Två överhastigheter noterades i Jomala Möckelby, 17 respektive 30 kilometer över den tillåtna hastigheten på 70. I det senare fallet drogs körrätten in i 10 dagar. I Björsby uppmättes en överhastighet om 18 kilometer. Böter delgavs samtliga. (hh)