DELA

För fort med paketbil vid dagis

En man har i slutet av oktober framfört en paketbil längs Godbyvägen i Jomala och uppsåtligen eller av likgiltighet brutit mot vägtrafiklagen. Han har underlåtit att ”iaktta den omsorg och varsamhet som hade betingats av omständigheterna till förekommande av fara och skada”, som tingsrätten uttrycker det, genom att hålla en hastighet om minst 66 kilometer i timmen på ett område där den högsta tillåtna hastighet är 30.