DELA

För dyrt ta Eckerö till Lotsbroverket

Det skulle kosta 220.000 euro extra att bygga avloppsledningen från Kattby till Mariehamn så att också avloppsvattnet från Eckerö kan tas emot. Det säger landskapet nej till.
Landskapsregeringen motiverar beslutet med att merkostnaden är stor och att det inte är säkert att Eckerö någonsin väljer att sända sitt avloppsvatten till Mariehamn. I beslutet konstateras också att avloppsvattnet från reningsverket i Storby släpps ut i en öppen fjärd med direkt förbindelse med öppna havet och utan trösklar eller sund som påverkar strömningen.
Eckerö kommun har tidigare meddelat att man inte har något emot att ledningen från Kattby till Mariehamn dimensioneras också för Eckerös behov, men att kommunen inte har möjlighet att vara med och betala. Man har också meddelat att kommunen fortsätter använda reningsverket i Storby under återstoden av reningsverkets livslängd. (ht)