DELA

Folktinget besöker Åland på måndag

Svenska Finlands folktings arbetsutskott och kansli gör ett besök på Åland på måndag nästa vecka. På programmet står bland annat diskussioner med representanter för både Ålands lagting och landskapsregering.
Vid besöket är det första gången det nya arbetsutskottet, som utsågs efter Folktingets session i Raseborg i april, sammanträder. Folktinget representerar finlandssvenskarna och bevakar deras intressen. Alla riksdagspartier med svensk verksamhet är representerade. (mt)