DELA

Folkriksdag firar 20 år på Åland

Nordisk Folkriksdag, en sammanslutning av EU-kritiska nordister, firar i år tjugoårsjubileum med att träffas för första gången i Mariehamn. Nordisk Folkriksdag är ett forum där man förespråkar ett bredare och tätare nordiskt samarbete, i reaktion mot det man menar är ett stort och ohanterligt EU.
Folkriksdagen arrangeras sedan 1990 turvis i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland, Åland och av Samerna.
Under de fyra dagar som Folkriksdagen varar kan deltagarna uppleva duktiga föredragshållare och kulturinslag. Folkriksdagarna beskrivs av arrangörerna som en blandning av konferens och tankesmedja.
Huvudtemat i år är ”En ny Nordisk union? Vad skulle den kunna innebära – Lokalt, regionalt och i världen?” Huvudtalare blir den norska freds- och konfliktforskaren Johan Galtung.
Folkriksdagen hålls på Alandica i Mariehamn den 29 juli till 1 augusti. (ak)