DELA

Folkhälsan i Jomala ska förbättras

Jomala kommun vill sänka kommunens vård- och behandlingskostnader. Nu har högskolepraktikanten Ylva Källgren tagit fram en friskvårdsplan med tyngdpunkt på hur kommuninvånarna kan bli friskare genom bättre kost och mera motion.
Bland de åtgärder som nämns i rapporten ingår bland annat rörlighets- och styrketräning för äldre och att inom barndagvården arbeta på liknande sätt som i skolan för att skapa ett intresse för fysisk aktivitet.
En grupp med representanter från flera av kommunens avdelningar ska tillsättas för att säkra att folkhälsoplanen tas i beaktande.
Fullmäktige antog planen för kännedom vid sitt möte den 6 november. (ak)