DELA

Folder för stöd i skolan

”Stöd i skolan – ett sätt att lyckas” är en folder skapad enligt de förslag till åtgärder som framkommer i en rapport av Sandra Rasmussen på uppdrag av landskapsregeringen.

Foldern ska på ett tydligt och konkret sätt informera främst föräldrar om hur arbetsgången och planeringsprocessen går till i grundskolan när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Den ska underlätta kommunikationen mellan hem och skola.

– Foldern kan även användas som en slags handbok på skolorna så att man vet att man arbetar på rätt sätt och på det sättet kan vi nå närmare en likvärdig skola för alla elever, säger Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunig vid utbildningsbyrån.

Foldern skickas till alla skolor och finns att skriva ut på utbildning.ax. (ikj)