DELA

Föglöstyret: Omöjligt med sammanslagning

Utredarnas rapport om kommunsammanslagningar är bra och informativ, tycker Föglö kommunstyrelse.

Detta för att den ”visar på omöjligheten att sammanslå alla skärgårdskommuner till en kommun”, som det sägs i förslaget till utlåtande till landskapsregeringen.

Bland annat framhålls att det med en kommun kommer att bli ytterst svårt att rekrytera folk till förtroendeuppdrag ”då det kommer att ta mycket tid i anspråk där mesta tiden går till resor”.

Det noteras att det i rapporten sägs att det ingenstans i Norden genomförts en sammanslagning av så många skärgårdskommuner utan fast vägförbindelse.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att en invånarenkät ordnas i samband med höstens lagtings- och kommunalval. (ms)