DELA

Föglöstyret dryftade skatten

FÖGLÖ. Kommunstyrelsen föreslår att inkomstskatten för 2014 ska fastställas till 17,25 procent.
Vad gäller fastighetsskatten föreslår man att procentsatserna blir de samma som i år. Det skulle innebära att den allmänna fastighetsskatten förblir 0,70 procent och att ingen fastighetsskatt uppbärs för stadigvarande bostadsbyggnader. För fritidshus förslår man att en fastighetsskatt på 0,90 procent uppbärs och för obebyggda byggplatser och allmännyttiga samfund föreslår man att ingen fastighetsskatt uppbärs. För kraftverk föreslår man att fastighetsskatt på 1,25 procent uppbärs.
Kommunstyrelsen föreslår också att ingen hundskatt ska uppbäras för 2013. (ml)