DELA

Föglös socialnämnd efterlyser sparförslag

Föglö kommuns socialnämnds ekonomiska läge är ansträngt och förutspås bli sämre. Det konstaterades på nämndens möte i onsdags. Det handlar om ”oförutsedda kostnader” som tillkommit främst på grund av ökade personalkostnader och kostnader för vårddygn på ÅHS.

”Socialnämnden har redan fått två tilläggsanslag för budgeten 2019 och anhållan om ytterligare tilläggsanslag kommer då att drabba alla kommunens verksamheter”, skriver man i protokollet.

Chefer och ansvariga ålades därför att vara sparsamma med alla utgifter och investeringar samt att senast den 6 september komma med förslag på sparåtgärder. (fb)