DELA

Föglöfullmäktige är för en tunnel

Föglö kommunfullmäktige ”uttrycker sitt stöd för en direkt fast förbindelse mellan Föglö och Lumparland”. Man framför till landskapsregeringen att den bör bredda upphandlingen och ha med tunnelalternativet innan beslut fattas om andra utbyggnader i trafiken på nämnda sträcka.

Om kortrutten byggs ut enligt nuvarande förslag, som inkluderar en färja, riskerar det att för lång tid skjuta fram en fast förbindelse, befarar fullmäktige.

Skulle man ändå gå in för kortrutten hoppas fullmäktige att lagtinget samtidigt beslutar om att det ska bli en tunnel ”inom en nära framtid och planering för detta startar i samma veva”.

I kommunstyrelsens förslag ingick att fast förbindelse skulle förordas ”enligt de planer företaget FS Links Ab presenterat”. Den skrivningen ströks av fullmäktige efter omröstning. (ms)