DELA

Föglöbudget godkändes

FÖGLÖ. Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2011. Några större ändringar har inte gjorts.
En planeringskommitté tillsätts i och med ombyggnaden av det som tidigare varit postens lokal. Budgetomslutningen minskar därmed med 4.200 euro jämfört med styrelsens förslag.
I övrigt har kommunstyrelsens förslag godkänts. Föglös budget visar ett underskott på 54.681 euro. Skatteprocenten ökar från 17 till 17,25. (cl)