DELA

Föglö visar underskott i tilläggsbudgeten

FÖGLÖ. I Föglös tilläggsbudget för år 2010 finns ett underskott på 78.825 euro. Underskottet beror på kostnadsökningar och inkomstbortfall från barndagvårdsavgifter, vatten- och avloppsavgifter, måltidsavgifter på Annagården, byggnadsinspektionsavgifter och ett ökat utkomststöd.
Summan täcks upp genom beräknade ökade inkomster och tidigare överskott från dessa områden.
Den 9 december ska budgeten för nästa år fastslås av fullmäktige. (cl)