DELA

Föglö vill bevara Guttorp-odling

FÖGLÖ. Ålands landskapsregering har begärt in de åländska kommunernas synpunkter kring verksamheten av Ålands fiskodlings anläggning i Sund Guttorp. I sin budget för 2010 föreslår landskapet att fiskodlingen efter en övergångsperiod ska bli självfinansierande och att produktionen av fiskyngel ska ske i privat regi.
Föglö kommunstyrelse tog ställning till frågan vid sitt senaste möte. Man konstaterade att fiskelagens utplantering av fisk fungerar bra i dag och säkerställer Föglös fiskebestånd. Om Guttorps verksamhet helt upphör utan att en privat entreprenör tar över, befarar kommunen att det blir förödande för utplanteringen.
– Risken finns också att mängden fisk som utplanteras skulle minska drastiskt ifall prisnivån för yngel stiger kraftigt. En viss höjning av avgifterna för inköp av yngel för utplantering kunde säkert också vara ett alternativ, då avgifterna i dag är ganska låga, skriver styrelsen.
De generella fiskevårdsavgifter som landskapet ser som ett alternativ att föra in ställer sig Föglö tveksam till. Detta sedan det i övriga Finland, där avgifterna finns, lett till problem och missnöje. (mt)