DELA

Föglö omfattar räddningsavtal

Kommunfullmäktige i Föglö har beslutat anta det slutliga avtalsförslaget om en gemensam räddningsmyndighet för Åland.

Kommunstyrelsen, som behandlat frågan två gånger, beslöt på mötet den 19 september att omfatta avtalsförslaget och konstaterar att stadsfullmäktige i Mariehamn gjort det samma i juni. (ao)