DELA

Föglö kan delta i utredning

Ifall övriga skärgårdskommuner är intresserade kan Föglö delta i en förutsättningslös kommunindelningsutredning. De flesta av skärgårdskommunerna, däribland Föglö, önskar i första hand fortsätta som en egen självständig kommun, men kan tänka sig att utreda andra alternativ.

Att utreda en uppdelning enligt södra- och norra skärgården, men även andra alternativ, är tänkbart för Föglös del.

Det anser kommunstyrelsen och för ärendet till kommunfullmäktige. (ikj)