DELA

Föglö föreslår oförändrad skatt

FÖGLÖ. Kommunstyrelsen i Föglö föreslår att skattesatserna i kommunerna behålls oförändrade 2015.
Det skulle innebära att inkomstskattesatsen blir 17,25 procent, allmänna fastighetsskatten 0,70 procent, skatten för stadigvarande bostadsbyggnader och för allmännyttiga samfund noll procent, skatten för fritidshus 0,90 procent och skatten för obebyggda byggplatser 0,50 procent. För kraftverk föreslås en skatt på 1,25 procent.
Slutligen föreslår styrelsen att ingen hundskatt uppbärs i kommunen nästa år heller.
Fullmäktige tar det slutliga beslutet i frågan. (ml)