DELA

Flyttar på flera fridlysta växter

Landskapets infrastrukturavdelning har fått tillstånd att flytta fyra bestånd av den fridlysta och särskilt skyddsvärda blankstarren (Carex otrubae) och ett bestånd av ängsnejlika (Dianthus deltoides) på sträckan mellan Byvik och Hummersö i Föglö.

Miljöbyrån betonar att blankstarren inte får torka ut, och att växtbädden måste bevattnas då vädret är torrt. (tt-s)