DELA

Flyktingfamilj till Jomala 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att Jomala tar emot en sammanboende kvotflyktingfamilj under 2018.

En lägenhet i Allégården reserveras för ändamålet och flyktingmottagningen ska samordnas med andra kommuner på Åland som också tar emot flyktingar.

Enligt ett förslag från Dan Jansén, understödd av Tage Eriksson, beslutade ett enhälligt fullmäktige att ifall kommunen inte tilldelas någon kvotflyktingfamilj inom tre månader så ska ärendet beredas på nytt. Detta för att möjliggöra mottagande av asylflyktingar. (ikj)