DELA

Flyktingmottagande tas upp igen

På torsdag tas frågan om stadens flyktingmottagande upp i stadsstyrelsen. Frågeställningen gäller om man ska stå fast vid den gällande planen för flyktingmottagande vart tredje år, eller om staden ska intensifiera mottagandet.

I december fick socialnämnden i uppdrag att göra en översyn av möjligheterna till att påskynda stadens mottagande av kvotflyktingar.

I socialnämnden beslutade man att gällande flyktingplan följs till år 2018 och att man tar ställning till intensifieringen av flyktingmottagandet vid budgetbehandlingen för 2019. (ikj)