DELA

Flygplatsen är miljömedveten

Ålands natur- och miljöskyddsmyndighet, ÅMHM, har inspekterat Mariehamns flygplats medbeaktande av miljöaspekter och -tillstånd. Och resultatet är positivt.
– Mariehamns flygplats är miljömedveten. Flygplatsen har under de senaste åren vidtagit flera miljöförbättrande åtgärder och ytterligare initiativ är på gång., säger miljöskyddsinspektör Mia Westman i ett pressutskick.
Driften av flygplatser påverkar i allmänhet miljön på många olika sätt på grund av bland annat stor kemikalieförbrukning och oundvikliga utsläpp i luft, mark och vatten.
– Bränsle, avisningsmedel och halkbekämpningsmedel är vid sidan av flygbullret de största direkta miljöfarorna på en flygplats, skriver ÅMHM. (mt)