DELA

Flygfyr kan bli observatorium

Flygfyren i Kumlinge skulle kunna få ett nytt liv som ett stjärnobservatorium. Det anser Ålands amatörastronomer och föreningsmedlemmen Bernt Balkh har lagt fram en projektidé.
Då frågan diskuterades vid ett öppet möte i maj i Kumlinge skola tyckte deltagarna att kommunen kunde vara huvudman för en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genomföra projektet.
Kommunstyrelsen i Kumlinge säger dock nej till ett huvudmannaskap. Däremot har styrelsens ordförande och kommundirektören fått i uppdrag att undersöka andra alternativ till huvudman och också att titta på vilka möjligheter det finns att finansiera en förstudie. (tt-s)