DELA

Flygbeslut nästa vecka

Det blir troligen inget beslut av landskapsregeringen den här veckan om kontraktsförhandlingar angående flygtrafiken till Stockholm under tiden 1 mars 2009 och framåt, meddelar avdelningschef Niklas Karlman.
Beslutet fattas förmodligen den 23 oktober. Anbuden är, påpekar han, inte offentliga förrän avtal har ingåtts vilket i detta fall beräknas ske omkring första veckan i december. (ao)