DELA

Flink-besvär mot Mise

Carl-Gustav Flink har till förvaltningsdomstolen lämnat in ett besvär mot valet av verksamhetsledare i Ålands miljöservice. Det berättar han i ett pressmeddelande.
I besväret yrkar han på att förvaltningsdomstolen upphäver valet av verksamhetsledare, med motivering att de i platsannonsen angivna behörighetsvillkoren inte överensstämmer med de som förbundsstämman fastställt.
Flink vill även att förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten av beslutet och att domstolen tar hans ”besvär till behandling utan föregående rättelseyrkande med motivering att styrelsens ordförande är misstänkt för brott mot tjänsteplikt.” (ab)