DELA

Flerpartimotion om psykisk ohälsa

– Stadsstyrelsen i Mariehamn bör ger förvaltningen i uppdrag att omgående se över och utveckla samarbetet med tredje sektorn som har aktiviteter ledda av personer och föreningar. Detta för att utveckla det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Men även så att våra ungdomar i och kring skolornas verksamheter får det stöd de behöver nu och i framtiden.

Det anser Anders Holmberg och Bert Häggblom Obunden Samling , Axel Jonsson Ålands Framtid och Joanna Isaksson Liberalerna i en motion till stadsfullmäktige.

– I Mariehamn finns idag flera föreningar och aktiviteter ledda av personer och föreningar i tredje sektorn. Dessa bör kunna användas i större utsträckning och ett samarbete med dem möjliggör att vi kan få det tvärsektoriella och nämndöverskridande samarbete som staden gått inför att fungera bättre. Kanske vi kunde skapa en gemensam arena med fokus på unga människor så att vi lyfter och främjar deras starka sidor och fångar upp de ungdomar som behöver stöd i större utsträckning, skriver de. (ms)