DELA

Flera vill jobba med ungprojekt

Flera kvinnor, alla med ålandsk anknytning och i åldern 20 år och uppåt sökte inom utsatt tid de två tjänsterna som projektledare på halvtid som Skunk och Ålands ungdomsförbund sökt inför det kommande halvåret.
– Alla sökande är formellt kompetenta och nu börjar vi med intervjuerna, säger Mia Hanström vid Skunk, alltså Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation.
Två grupper, där det även ingår ungdomar, jobbar nu med att utse de två projektledarna. Tanken är att projektet ska dra i gång i mitten av januari.
Huvudmålet för det gemensamma projektet är att förbättra förutsättningarna för drogfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för unga och att ungdomarna själva ska kunna vara mer aktiva och påverka. (ab)