DELA

Flera utryckningar av brandkåren

I söndags eldades en mindre fristående byggnad i Saltvik. Personer på den motsatta stranden uppfattade att det brann i huset som stod framför den mindre byggnaden.Västra Saltvik FBK ryckte ut och konstaterade att ingen fara förelåg.
Under söndagen fick också en rishög som eldades i Vårdö så kraftig fart ett elden hotade ett närliggande träd. Inga byggnader var i fara och Vårdö FBK ryckte ut för säkerställande.
Sent på lördag kväll alarmerades Strandnäs FBK om rökutveckling från en av Kaptensgårdarna invid Hotell Adlon. Vid framkomst kunde vi konstatera att det enbart rörde sig om vattenånga från ett brustet varmvattenrör. Räddningsverket utförde akut restvärdesarbete med bland annat vattendammsugare.
I lördags ryckte räddningsverket ut till en brand i återvinningsstation i Strandnäs. Två större plastkärl blev förstörda men byggnaden fick endast ringa skador. Branden är sannolikt anlagd och brandkåren lämnade ärendet till polisen.(ke)