DELA

Flera trafikförseelser under gårdagen

En fånge transporterades från Åbo fängelse till Mariehamn på eftermiddagen i går, för att närvara vid ett häktningsärende vid Ålands tingsrätt.
På kvällen framfördes ett obesiktigat fordon med obetald skatt i Jomala. Chauffören tilldelades straffanspråk.
En hastighetsövervakning på landsvägarna ett, två och tre i går resulterade i en strafforder. På Strandgatan i Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 69 kilometer i timmen, där högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen. Föraren delgavs temporärt körförbud, och är nu misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
På Strandgatan ertappades även en förare med att köra mot den tillåtna körriktningen och fick en böteslapp som påminnelse från det inträffade.
Automatiskt inbrottsalarm från lagerhotellet i Hammarland. Polispatrullen kunde inte upptäcka något som tydde på att ett brott skulle ha skett. alarmet tros ha utlösts på grund av ett tekniskt fel.
En berusad kvinna cyklade upprepade gånger omkull på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. Kvinnan greps sedan enligt polisen för skydda hennes hälsa.
Polisen begav sig i går kväll, tillsammans med en sjöbevakningspatrull, till Föglö för att bistå vårdpersonal som inte lyckades få kontroll på en patient som blivit aggressiv. Personen transporterades till akuten i Mariehamn.
Fyra personer misstänks för lindrig skadegörelse i centrum av Mariehamn efter att våldfört sig på en dörr.
Störande beteende i form av högt oljud förorsakade polisiära utryckningar till Östra hamnen samt Lilla holmen i Mariehamn. Patrullens råd och uppmaningar räckte denna gång för att reda ut situationen.
Ett rådjur fick sätta livet till då det råkade komma i vägen för ett motordrivet fordon på Lemlandvägen. (jg)